ZASTUPITELSTVO OBCE

 David Nahodil  starosta
 Leoš Barák  místostarosta
 Pavlína Krotká  člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
 David Krotký  člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
 Leoš Barák ml.  člen zastupitelstva
 Radek Němec  člen zastupitelstva
 Romana Petrášová  člen zastupitelstva