ZASTUPITELSTVO OBCE

 David Nahodil  starosta
 Leoš Barák  místostarosta
 Tomáš Jahn  člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
 David Krotký  člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
 Lucie Jahnová  člen zastupitelstva, člen finančního výboru, člen kontrolního výboru
 Pavel Čermák  člen zastupitelstva, člen finančního výboru
 Leoš Barák ml.  člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru