ZASTUPITELSTVO OBCE

 David Nahodil  starosta
 Leoš Barák  místostarosta
 Marcela Mácová
 člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
 David Krotký  člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
 Tomáš Barák  člen zastupitelstva
 Radek Němec  člen zastupitelstva
 Barbora Petrášová  člen zastupitelstva