SDH LOUKOVICE

Organizace hasičů, je nejaktivnější společenskou organizací v obci.

Hasičský sbor byl založen v roce 1942. V roce 1945 byla přičiněním p. Jelečka č. p. 28 a p. Antonína Trojana čp. 37 zakoupena hasičská stříkačka z Prahy. 2. září byla slavnostně vysvěcena p. F. Hrůzou, kaplanem, rodákem z Popovic u Jaroměřic nad Rokytnou. Svěcení nové stříkačky proběhlo přesně v 10 hod ráno, na pahorku místní kapličky, přičemž byla sloužena mše svatá za blaho místní obce, za doprovodu hudby p. Kosmáka, kapelníka v Lesonicích. Po slavnostním odevzdání dožínkového věnce a slavnostním přednesu se konala taneční zábava pod stanem, u mohyly na vsi a večer v hostinci. Kmotrem stříkačky byl br. Josef Jeleček a p. Antonín Trojan.

Sbor dobrovolných hasičů má v čele starostu, místostarostu a velitele, dalším důležitým členem je také pokladník. Ze začátku byl ustanoven i vzdělavatel a zpravodaj.

Hasiči se vždy podíleli ve vsi na zorganizování mnoha akcí i pouťové zábavy, která byla dříve pod vrbami na návsi a později v kulturním domě, který byl zkolaudován v roce 1975. Dnes už se pož opět vrátila do venkovního prostředí a to na terasy před kulturním domem.

V současné době je vedení hasičského sboru omlazeno a hasiči pořádají významné akce pro obec, spolupracují při brigádách apod.
 

V roce 2021 byla opravena hasičská stříkkačka PS8. Stroj prošel generální opravou, rozebráním do posledního šroubku, přes výbrus motoru až po konečné nové lakování. Vzhledem k historické ceně jsme rádi, že stroj "důchodového" věku je stále funkční a připraven k přpadnému použití. Sbor tak vlastní PS8 + PS12. V budoucnu bychom rádi pořídili hasičský přívěs vč. nového vybavení. Došlo by tak k modernizaci výbavy a zvýšení bezpečnosti při zajišťování pomoci v obci.