Knihovna

V obci najdete knihovnu v objektu bývalé prodejny - Loukovice čp. 18.
V knihovně je více, jak 600 knih - jejich obměna (výměnný fond) probíhá min. 2x ročně.
Knihovnicí je paní Anežka Nahodilová, která je aktuálně pověřena také vedením kroniky obce.