Knihovna

V knihovně je více, jak 600 knih - jejich obměna (výměnný fond) probíhá min. 2x ročně. Knihovnicí je paní Anežka Nahodilová, která je aktuálně pověřena také vedením kroniky obce.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy bývalé prodejny je v současnosti knihovna mimo provoz. Po dokončení rekonstrukce budovy čp. 18 bude kronika přestěhována do nových prostor, které si jistě zaslouží...