KNIHOVNA

V knihovně je více, jak 600 knih a jejich nabídka se neustále rošiřuje (poslední od leden 2024) Navíc jejich obměna (výměnný fond) probíhá cca 2x - 4x ročně.
Knihovna se nachází v prostoru Centrum 18, na adrese Loukovice 18. Knihovnicí je paní Anežka Nahodilová.

Otevírací doba je vždy 1. středa v měsíci v době od 15:0 do 16:00 hod.