Symboly obce

Význam symbolů obce.

Vlajka, znak obce je na zeleneném podkladu. Loukovice, louka, a proto zelený podklad symbolyzující louku. V horní polovině - lvice, symbol česka. Spodní část tvořena loveckou trubkou a radličkou...

Bílá vlnovka procházející středem je symbol potoku procházející středem obce.
Zelený list s vodorovným středovým bílým vlnitým pruhem širokým devítinu šířky listu. Pod ním v dolní části listu kosmo radlice hrotem a ostřím k dolnímu okraji šikmo přeložená loveckou trubkou bez kování a závěsu, obojí žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

znak obce

vlajka

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates