• loukovice
  • loukovice
  • loukovice
  • loukovice

Hlášení 2.5.2018

1.) Tuto sobotu proběhne jarní svoz nebezpečného odpadu, při kterém se budou od občanů vybírat:

  • akumulátory
  • znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií atd.
  • zářivky, výbojky
  • televizory, rádia (v nedemontovaném stavu)
  • ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouky, fritovací hrnce apod.
  • drobné elektrozařízení

Termín svozu:     5. květen 2016   7:55 (odpad lze uložit do této doby!)
Místo uložení:     u kaštanu, naproti autobusové zastávce

 

2.) V pondělí 7.5.2018 se koná výlet do pivovaru Bernard. Sraz nahlášených občanů je u autobusové zastávky ve 14:30 hod.

Informace z Městského úřadu Třebíč

Odbor správních činností – oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů:
Připravme si cestovní doklady před letošní turistickou sezonou
Začátkem roku se většinou zamýšlíme nad naší letní dovolenou. Upozorňujeme na včasnost výměny nebo vyřizování zcela nových cestovních dokladů, neboť je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných front a obavy z toho, zda bude náš doklad do odjezdu nebo odletu na dovolenou hotový. S platným pasem můžeme vycestovat do všech států světa, v rámci EÚ a Schengenského prostoru lze cestovat i s platným občanským průkazem.
Některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou turisté na toto území vstupovat.
Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz  jsou určeny k základní orientaci. Proto Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Novinky, které na nás čekají
Od 1.července  2018 budou pro občany vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který bude rovněž sloužit k elektronické  identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Přístup k údajům v kontaktním el. čipu bude chráněn „identifikačním osobním kódem“, který si občan může zvolit již při převzetí občanského průkazu do užívání. Novinkou bude i ukončení vydávání občanských průkazů typu blesk s platností na 1 měsíc z důvodu ztrát, odcizení a rušení trvalých pobytů občanům.

Dosavadní občanské průkazy, vydané před 1. červencem 2018 zůstávají nadále platné po dobu v nich uvedenou. Výměna se bude týkat pouze občanů, kterým bude ze zákona končit platnost dosavadního občanského průkazu.

K podání žádosti o vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu je nutné předkládat platné doklady totožnosti, případně originály vydaných matričních dokladů.

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude předkládaný doklad při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován  platný doklad občana  k prokázání jeho totožnosti.
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč.
Veškeré informace, týkající se vydávání dokladů naleznete na stránkách www.trebic.cz„chci si zařídit“ → matrika a doklady

Vidimace a legalizace

razítka

 Oficiálně, od 1.2.2017 Obecní úřad Loukovice rozšiřuje své služby o
 ověření podpisů (legalizaci) a ověření shody opisu nebo kopie s listinou   (vidimaci), zák. č 634/2004 Sb.
 
 Ověření lze provést v úřední den nebo dle individuální dohody.

 Poplatek za ověření činní 30,- Kč za podpis popř. ověřenou stránku.

 

Otevření knihovny

V roce 2017 byl obnoven provoz místní knihovny.
Otevírací doba je vždy 1. a 3. středu v měsíci v čase od 16 do 17 hod.

knihovna2

Kontejner na BIO odpad

Od pátku 1.4.2016 lze ukládat biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemového kontejneru.
Kontejner bude přistaven na kraji obce směrem na Šebkovice (lokalita "Vejvoz") po celý rok  tzn. duben - říjen.
BIO odpad me

ULOŽENÍ ODPADU

Od května 2015 jsme v naší obci uzavřeli dohodu o uložení odpadu z domácností v síti sběrných dvorů ESKO-T.
Ukládat lze odpady do určených kontejnerů: kovový odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečné odpady, monočlánky, pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, zářivky a ostatní odpady dle platných provozních řádů na sběrné dvory provozované společností ESKO-T, tedy SD Třebíč – Borovina, SD Třebíč – Na Klinkách, SD Třebíč – Hrotovická, SD Budišov, SD Brtnice, SD Hrotovice, SD Náměšť nad Oslavou, SD Okříšky, SD Rouchovany, SD Studenec, SD Želetava, SD Mohelno, SD Jaroměřice nad Rokytnou, SD Moravské Budějovice.
Uložení odpadu lze provést na základě „zákaznické karty“, která je k dispozici na obecním úřadě obce. Tuto kartu lze zapůjčit občanům s trvalým pobytem v obci Loukovice na dobu nutnou pro uložení odpadu a pak je nutné ji vrátit na OÚ Loukovice.
Obecní úřad pak povede evidenci uložených odpadů na sběrné dvory.
Bližší informace u starosty obce, či zastupitelstvu.

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU

Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí ČR a Evropské unii za dotační podporu pro zateplení kulturního domu v obci. U objektu došlo ke kompletnímu zateplení (tedy stěny, strop a ploché střechy) a k výměně oken.
Celkové náklady: 2 589 988,- Kč (dotace 1 792 249,- Kč + 105 426,- Kč)

Vítejte v Loukovicích

Vesnička Loukovice leží na území okresu Třebíč a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Třebíč. Obec Loukovice se rozkládá asi dvanáct kilometrů jihozápadně od Třebíče. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Trvalý pobyt na území této malé vesničky má úředně hlášeno kolem 120 obyvatel.
0070 loukovice

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Vesnička Loukovice leží v průměrné výšce 476 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1387. Celková katastrání plocha obce je 347 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátšest procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates